KONTAKT: EKO-RAJ - 739 53 Třanovice 267 - CZECH REPUBLIC - tel./fax: +420 558 694 236 - email: ekoraj@seznam.cz
1.2i-16V 48,55,58,74,76kW 08/2004► ►12/2013

1.4i-16V 72kW
1.6i-16V 65,82kW